Courses

Tên khóa học Danh mục khóa học Ngày bắt đầu Thời gian
Trung cấp Hành chính văn thư Trung cấp, 02-28-2019 1 -2 năm
Cao đẳng Dược sỹ Cao đẳng, 02-26-2019 2 - 3 năm
Liên thông – Văn bằng 2 Đại học ngành Ngôn ngữ Anh Đại học, 02-26-2019 2 - 3 năm
Trung cấp Dược sỹ Trung cấp, 02-22-2019 1 -2 năm
Chứng chỉ Hiệu trưởng mầm non Nghiệp vụ, 08-20-2015 06 weeks
Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản 06-12-2015 1.5 tháng
  • 1
  • 2